Quầy lễ tân – Dự án văn phòng Tourism Malaysia

  • Quầy Lễ tân – Văn phòng Công ty Tourism Malaysia
  • Mã đá: A104 – Pure White
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Hạng Mục: Quầy lễ tân
  • Sản phẩm được chỉ định bởi Chủ Đầu tư
  • Hình ảnh chụp thực tế công trình và sản phẩm