Quầy lễ tân đá nhân tạo dự án Petro Vietnam Tower

  • Quầy Lễ tân – PetroVietnam
  • Mã đá: S203 – Snow Pearl
  • Địa điểm: Tòa nhà Petro Tower, Số 2 Lên Duẩn, Hồ Chí Minh
  • Hạng Mục: Quầy Lễ Tân.
  • Sản phẩm được chỉ định bởi Chủ Đầu tư