Quầy đá nhân tạo dự án Mobiphone Shop – Hồ Chí Minh

  • Mobiphone Shop – Hồ Chí Minh
  • Mã đá: A104 – Pure White
  • Địa điểm: Hà Nội – Hồ Chí Minh
  • Hạng Mục: Quầy Lễ tân, quầy bar, bàn giải trí
  • Sản phẩm được chỉ định bởi Chủ Đầu tư và Nhà thầu