Quầy Bar đá nhân tạo dự án CMC Tower Hà Nội

  • Văn Phòng CMC Tower – Hà Nội
  • Mã đá: A104 – Pure White
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Hạng Mục: Quầy Lễ tân, quầy bar, bàn giải trí
  • Sản phẩm được chỉ định bởi Chủ Đầu tư