Hiển thị tất cả 9 kết quả

Dòng đá Solid Surface ( đá nhân tạo ) vân mây cao cấp nhập khẩu từ Korea. Giá cao, chất lượng cao.

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá Vân Mây V003 – Almond

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá vân mây V004 – Shell

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá vân mây V006 – Gold Amber

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá vân mây V016 – Pompeii  

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá vân mây V019 – Moria

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá vân mây V001 – Tijuana

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá vân mây V008 – Moonscape

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá vân mây V009 – Milk Grotto

Đá Vân Mây Solid Surface ( Đá Nhân Tạo )Hàn Quốc

Đá Vân Mây V020 – Solid Rock